Trädgårdsprogrammet Gröna Rum, SVT Malmö besöker Långbro för inspelning 24/4 2003. SändsLokaltidningen, Mitt i söderort. Artikel om förslitning av parken och nedbrytning av buskage och häggbestånd.