Blog Image

Långbro gård & Långbrogårdsparken

Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.

Rådjur och harar massäter krokus!

Bilder Posted on %PM, April 18 2010 13:36:19

Foto: Rolle Björkman.

Denna vår har 4 rådjur dagligen besökt Långbro Gård för att äta av krokus! Det är en familjegrupp på två vuxna djur och två årsgamla ungdjur som uppehåller sig i Långbrogårdsparken och i herrgårdens trädgård. Fotot visar de två årsgamla bockarna som stångas och leker mitt i trädgården ett par meter från huset.

Ätskadorna på krokusfälten har blivit omfattande och stora delar av ängarna saknar nu blommor. Till råddjurens aptit skall läggas 4 fältharar som också de massäter av krokusen. Tyvärr har vi fått ut blodmjöl för sent för att rädda blomningen helt.

I ett försök att se skillnaden mellan skyddade ytor och öppna ytor har ett nät satts upp runt några kvadratmeter krokusäng där i vart fall inte hararna kommer åt att äta blommor.

Kommunens viltvårdare har informerats om läget.Vårbilder 09

Bilder Posted on %PM, April 21 2008 15:45:36

Vårstjärna, Chionodoxa, är en av vårens fröjder i gräsmattorna runt Långbro Gård. Här finns två arter, Vårstjärna och Liten Vårstjärna. Denna lökväxt blandas ofta ihop med scillan men skiljer sig tydligast från denna genom att blommorna är vända uppåt och har en vit mitt. Chionodoxan är oftast av äldre ursprung. Blog Image

Blog Image

Blog Image

Rysk blåstjärna,Scilla sibirica eller Scilla förekommer också i parkernas gräsmattor.

Blog Image

Långbro Gårds skatter av lökväxter behöver uppmärksammas och inventeras ytterligare.Höst 2007

Bilder Posted on %PM, September 12 2007 16:07:07

Blog Image

Ett smakprov på Långbro Gårds fruktskatter. Äppelsorterna Säfstaholm, Stor klar astrakan, Oranie och Åkerö är några av de gamla sorterna som självklart skall vårdas! Päronet på bilden är ännu inte sortbestämt.

Blog Image
Under augusti månad 2007 utfördes en första återställande beskärning av samtliga fruktträd vid Långbro Gårds fruktträdgård. Aplar, päron och plommonträd har återfått sin gamla form genom varsam beskärning. Bo Asp från Sveriges Pomologiska Sällskap har varit ansvarig för jobbet. Bo har mer än 30-års erfarenhet av trädvård och har gjort en fantastisk insats. Allt arbete har dessutom gjorts ideellt! Ersättningen för beskärningen tillfaller helt och hållet den koloniträdgårdsförening där Asp är medlem och där man bygger upp en ny äppelgård. Restaureringen av fruktträden har varit möjligt tack vare ett gott samarbete med Älvsjö stadsdelsnämnd som skjutit till pengar. Efterstädning och risdragning har utförts av Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken.Bildgalleri

Bilder Posted on %AM, February 02 2007 11:03:09

Vill du titta på bilderna i större format? Klicka på en bild och titta längre ner på sidan!