Blog Image

Långbro gård & Långbrogårdsparken

Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.

Fynd ur trädgårdsjorden.

En historisk trädgård Posted on %PM, April 20 2009 15:53:03

Blog Image

Intressanta fynd ur trädgårdsjorden! Spåren av människor är naturligtvis många på en plats som Långbro Gård där det har bott människor sedan 1400-talet. Bilden ovan visar några fynd från Långbro Gårds trädgårdsjord. Den rödaktiga keramiken är ett handtag till en gryta från 1600-talets kök och den gröna flaskhalsen med pålagd glastråd är av 1700-talstyp! Det ofärgade glaset är däremot mer svårbestämt. Den vita biten med präglad dekor kommer från en kritpipa av svenskt ursprung från mitten av 1700-talet.Långbro Gårds Pioner

En historisk trädgård Posted on %PM, June 26 2008 13:28:25

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageTrädgård

En historisk trädgård Posted on %PM, February 12 2007 23:35:23

Långbro Gård – vildtulpanens herrgård.

Det som idag återstår av Långbro Gård är, trots all exploatering, en mycket skyddsvärd och relativt intakt kulturhistorisk miljö med en stor biologisk mångfald av växter och djur. Här finns historiska trädgårdslämningar från olika epoker. En av dom är fruktträdgården norr om själva huvudbyggnaden där man fortfarande träffar på ett stort antal fruktträd av gamla äppel- och päronsorter. (kika på sortförteckningen i Inventeringar här intill).

I denna del av parken har det förutom en fin fruktträdgård också funnits en promenadpark i direkt anslutning till engelska parken, med slingrande stigar, buskage och inramande häckar. I trädgårds- och parkmiljön finns ytterligare trädgårdsistoriska lämningar från äldre tid. Här finns en svårt förfallen syrengång och en jättelik kandelaber ask som uppskattas till minst 300 år!

I gräsmattan framför gårdsplanen, på dess högra sida kan man fortfarande se resterna av en stenskodd, på 1960-talet igenfylld spegeldamm från barock-trädgården. Allt detta inramas av de gamla askalléerna längs Långbrovägen. Flera av träden är av ansenlig ålder – drygt 240 år har dokumenterats i en stubbe! Delar av allén är nu åter hamlad och beskuren. Bakom dessa kulturträd gömmer sig t.o.m några botaniska skatter.

En av dom är Vildtulpanen, Tulipa Sylvestris, en redan på 1600-talet odlad tulpan som här på Långbro har en av sina kanske största växtplatser i Sverige! Den blommar i början av maj. Bra år kan uppemot 1000 tulpaner blomma och sprida sin honungsdoft över gräsytorna. Antalet lökar är enormt mycket fler. Långbros vildtulpan har en ovanlig och värdefull egenskap genom sin blomvillighet. Om detta beror på markkemin på växtplatsen vet vi ännu inte. Det finns flera teorier om vad som gynnar denna tulpan på växtlokalen. En jämförelse med engelsk litteratur visar att det är mycket ovanligt med en så stor blomning som den på Långbro. Vildtulpanen kom snabbt ur modet när den sk. tulpanfebern drabbade Europa på 1600-talet och bättre och mer blomvilliga tulpaner tog över intresset. Flera experter har klassat beståndet som ett av landets största trots att tulpanen växer i många slott- och herrgårdsparker runt om i landet. (se inventeringsrapporten sid 1 och Sveriges Nationalatlas, Växter och djur, sid 64.)

Den del av beståndet som växer i fruktträdgården norr om själva herrgården har på senare år trängts tillbaka och minskat kraftigt. Idag finns tulpanen bara kvar som bräm runt buskar och trädstammar. Främst beror detta på det ökande slitaget från den parklek och dagisgrupper som vistas i fruktträdgården. Vegetationstäcket försvinner och den redan tunga lerjorden stampas.

Vårkrokus, Crocus Vernus.

Den mest skyddvärda lökväxten på Långbro Gård är en gammal form av vårkrokus, Crocus Vernus, som också håller sig kvar i trädgården och bildar blommande mattor över tusentals kvadratmeter varje vår. (se bildcollaget) Krokusen har artbestämts och undersökts på Botaniska Trädgården i Göteborg av lökexperten Jimmy Persson. Han konstaterar att löken är okorsad och att krokusen förmodligen härstammar från en 1600- eller 1700-tals trädgård. Växtplatsen har därför ett stort skyddsvärde.

Enligt en av landets främsta lökexperter, Mårten Hammer, vid SLU Alnarp, är beståndet av Crocus Vernus förmodligen ett av de största i Sverige.

Gunnel Carlsson vid SVT:s Gröna Rum sade vid sitt besök på Långbro Gård “att hon inte sett ett större bestånd i Sverige, utan då måste man åka till Tyskland och de platser där man har krokusfestivaler för att se något liknande”…….

Detta talar sitt tydliga språk!

Krolliljan är en annan art som växer i stora bestånd runt herrgården.