Detta är ett första utkast som kommer att byggas ut med mer information.

Långbro Gårds Ägare:

1562 – 1585. Riksmarsskalken Gabriel Kristiernsson Oxenstierna. Gabriel föddes år 1500 och dog 1585. Långbro gård gick i arv till Johan Oxenstierna.

1585 – 1595. Arv till Riksrådet Johan Oxenstierna. Johan föddes år 1557 och dog år 1608.

15??- 1568. Kunglig sekreterare Mårten Helsing. Hade Långbro som förläning fram till sin död den 7 april 1568.

1568 – 1595. Långbro ärvdes av Helsings änka, Anna Blasiusdotter. Anna gifte om sig med Arnold Grothusen i Reval 1570.

1595 – 1599. Arnold Grothusen. Konung Sigismunds lärare 1575 – 84.

1599. Långbro indraget till kronan 1599 efter Grothusens död.

-1622 Hovkanslern Nils Chesnecopherus g.m Märta Anckar. Har Långbro i förläning.

1622 – 1683 Arv till Fru Beata Lillieraam (dotter till N.Chesnecopherus och Märta) g.m David Stuart.

1684-1705 General Löjtnanten Carl Magnus Stuart, friherre till Farsta och Långbro (son till Beata L och David Stuart.)

1670 – 1697 Häradshövding Erik Rosenholm

1690 – 1700 Långbro återuppbyggs efter branden

1750-talet Riksrådet, Greve Fredrik Gyllenborg

1750-talet – Överste Carl Jacob Stael von Holstein

1778 – 1790-talet Riksrådet Joachim Beck-Friis , gift med Dorotea Stael von Holstein.

1886 – 1918 Alfred Söderlund

1918 – 1947 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

1947 – 1 september 2004 Stockholms stad, Gatu och Fastighetskontoret

1 september 2004 Stadsholmen