Denna hemska syn av massakerade, avslagna vildtulpaner mötte besökarna i parken vid Långbro Gård inför Kristihimmelsfärdshelgen!
Den 13 maj 2015 förstördes nämligen i stort sett hela den stundande blomningen av vildtulpaner i fruktträdgården vid Långbro gård! Stadsdelens parkentreprenör satt då igång med att klippa fruktträdgårdens gräsytor precis lagom till den stora tulpanblomningen! Detta gjordes trots skötselplaner och vårdprogram där det tydligt regleras att man inte skall klippas förrän blomningen är över och bladen börjat vissna ner. Detta är också instruktionen.Det är ju en självklarhet för varje trädgårdskunnig person.

Hur Peabs maskinförare kan köra in i en blommande tulpanäng med tusentals blommor på 20 cm höga stjälkar är fullständigt obegripligt.
Ansvarig tjänsteman på stadsdelsförvaltningen, parkintendenten Eva Wretling har naturligtvis gått i taket över det inträffade och utreder just nu vad som gått fel.

Klippningen har alltså gjorts i total strid mot vad som överenskommits Det är bedrövligt att detta kunnat ske igen 2015 trots årliga kontakter med stadsdelens parkansvariga och trots omfattande dokumentation av vildtulpanernas utbredning sedan 1999. har upprört många älvsjöbor och föreningar.

Det som skett har naturligtvis upprört många älvsjöbor och de föreningar som jobbar med parken. För varje år har bestånden återhämtat sig efter det att parkleken flyttats och just i år var nu flera hundra, kanske uppemot 1000 vildtulpaner på väg att slå ut bara i fruktträdgården! Nästan allt av detta har nu slagits av. Det är fullständigt skandalöst!

Vi kan konstatera att ingen av de ansvariga följer det vårdprogram som tagits fram för Långbrogårdsparken av Maria Flinck, på uppdrag av stadsdelsförvaltningen.
På så lösa boliner sköter tyvärr Stockholms stad sina värdefulla kulturmiljöer. Som många av er vet har staden avvecklat all parkskötsel i egen regi. I jämförelse med Göteborg och Malmö är Stockholm ett u-land när det kommer till frågan om skötseln och investeringar i kommunala parker och trädgårdar. Staden har idag endast en stadsträdgårdsmästare på väg mot pensionering och ytterst få egen trädgårdsutbildad personal.

Istället för att ta tillvara en unik och gratis blomsterprakt vars rykte nu spridit sig långt utanför stadsdelen och som drar allt större skaror av besökare förstör man en av Älvsjös främsta attraktioner på det här viset.
Detta är bedrövligt illa skött.