Eva Wretling ny parkintendent hos Älvsjö Stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen förstärker nu tillsyn och skötsel av våra parker och grönområden. Eva Wretling är nyanställd parkintendent och tar över jobbet efter Fatima Durrani som återgår till Hägerstens stadsdelsnämnd. Eva Wretling är utbildad landskapsarkitekt och mycket kunnig på äldre trädgårdar och parker och har tidigare varit ansvarig för Hyresgästföreningens anläggning Rosenön vid Smådalarö.