Älvsjö Miljöråd har uppmärksammat de växande problemen med dumpning av trädgårdsavfall i Långbrogårdsparken. Det är fastighetsägarna längs med Vallvägen och Fru Marias väg som gjort sig skyldiga till omfattande avfallshögar ute på allmän parkmark. En verkligt tråkig historia som vittnar om dåligt respekt för det offentliga parkrummet. Miljörådet har skrivit en rapport och fotodokumenterat med stadsdelsnämnden som mottagare.
Läs miljörådets rapport här: http://alvsjomiljorad.se/

Avfallshögarnas placering och innehåll gör det ganska lätt att knyta skräpet till rätt fastighetsägare. Fram till flera avfallshögar går också tydliga stigar rakt ut från tomterna. Stadsdelsnämnden har behandlat ärendet på sitt senaste möte och uppdragit åt förvaltningen att agera. Frågan kommer också att tas upp i den tvärpolitiska gruppen för trafik- miljö- och planfrågor här i Älvsjö.

Avfallshögarna är mycket stora bakom tomterna såväl längs med Vallvägen som Fru Marias väg.