Fruktträdgården med anor i 1600-talet vaknar så sakta ur sitt förfall. Äntligen är siktlinjen fri längs den karaktärskapande hamlade askallén längs Långbrovägen. Den skräpiga och förfallna parkleken som tidigare skymde så mycket av trädgårdsrummet är flyttad och fruktträdgården går nu sin andra vår och sommar till mötes efter restaureringen. De gamla aplarna skall förses med riktiga namnskyltar över sorterna så att besökaren får en bild av vilka äppelsorter som trädgården innehåller. I samband med restaureringen planterades ett flertal doftande buskrosor runt sittgrupperna men vinterns pulkaåkning har tyvärr gått hårt åt planteringarna. Inte blir saken bättre av de tre rådjur som uppehållit sig i parken under hela vintern.