Maj månad och gräsytorna runt Långbro Gård översvämmas av lökväxter. Här en liten ruta fylld av blommande vårlök och den för gården speciella vårkrokusen, Crocus Vernus, en okorsad variant som kan ha kommit till herrgården för flera hundra år sedan.