Blog Image

Långbro gård & Långbrogårdsparken

Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.

Långbro Gårds fruktträdgård vaknar ur sin törnrosaslummer!

En skyddsvärd park Posted on %AM, May 09 2013 01:22:57

Fruktträdgården med anor i 1600-talet vaknar så sakta ur sitt förfall. Äntligen är siktlinjen fri längs den karaktärskapande hamlade askallén längs Långbrovägen. Den skräpiga och förfallna parkleken som tidigare skymde så mycket av trädgårdsrummet är flyttad och fruktträdgården går nu sin andra vår och sommar till mötes efter restaureringen. De gamla aplarna skall förses med riktiga namnskyltar över sorterna så att besökaren får en bild av vilka äppelsorter som trädgården innehåller. I samband med restaureringen planterades ett flertal doftande buskrosor runt sittgrupperna men vinterns pulkaåkning har tyvärr gått hårt åt planteringarna. Inte blir saken bättre av de tre rådjur som uppehållit sig i parken under hela vintern.Blomsterprakt i maj.

Aktuellt Posted on %AM, May 09 2013 01:13:28

Maj månad och gräsytorna runt Långbro Gård översvämmas av lökväxter. Här en liten ruta fylld av blommande vårlök och den för gården speciella vårkrokusen, Crocus Vernus, en okorsad variant som kan ha kommit till herrgården för flera hundra år sedan.