Välkommen till invigning 15 maj!

Nu återinvigs den restaurerade fruktträdgården vid Långbro Gård den 15 maj med start kl. 14.00. Läs mer i inbjudan i bifogad PDF nedan!

Fruktträdgården har nu återfått några slingrande grusgångar efter gammal förebild. Parkleken är riven och trädgården är avstädad. Fem nya fruktträd har planterats för att komplettera luckor i raderna av fruktträd. Tanken är att den här delen av Långbrogårdsparken nu skall kunna erbjuda ett lugnare parkrum för avkoppling.


Långbro Gårds hamlade askallé mot Långbrovägen inramar och skapar stor rumslighet kring den gamla fruktträdgården! Gunnebostängslet längs med gatan behöver dock ersättas med ett enklare spjälstaket i trä för att göra miljön komplett.

Ett verkligt veteranträd, kanske ett av Älvsjös äldsta träd med en omkrets på 5,70 växer bakom flygeln! Trädgårdshistoriker tror att asken varit ett av gårdens vårdträd och att trädet därför formats som en kandelaberask med plats för en mindre ihopsnickrad plattform uppe i trädet där herrskapsfolket kunde sitta och dricka kaffe!