Ommålningen av Långbro Gård är nu klar. Husets uttryck har förändrats rejält och tyvärr till det sämre anser samtliga hyresgäster. Färgsättningen som vi skrivit om tidigare har enligt vår mening helt missat att ta till vara det som är herrgårdens karaktärsdrag nummer ett, nämligen det karolinska utseendet med det typiska säteritaket. Nu har herrgården med det nya färgvalet fått ett utseende som mer talar det tidiga 1900-talets färgsättning. Mycket av husets karaktär har därmed förlorats. Titta bara på fönsterluckorna som nu nästan helt försvinner in i väggen pga en för svag kontrast mellan det gula och grå. En till stora delar misslyckad färgsättning som vi nu får dras med i årtionden.