Under sommaren 2011 inleddes ommålning av Långbro Gårds fasader! Stadsholmen som äger och förvaltar herrgården har bildat en projektgrupp bestående av entreprenören, Stadsholmens projektledare och Stockholms stadsmuseum. Hyresgästerna har hållits helt utanför själva beslutsprocessen och först efter protester och krav på information har ett möte hållits om färgsättning och tidsplaner.

Ganska snart stod det klart att någon dialog var det inte tal om. Stadsmuseets färgexpert har tillåtits helt styra färgvalet , något som samtliga hyresgäster protesterat mot. Bland hyresgästerna råder en samsyn om att den karolinska herrgården nu får fel färg sett ur byggnadshistoriskt perspektiv! Detta har framförts på byggmöten och i flera sammanhang utan att Stadsholmen lyssnat. Idag är det ett mycket stort missnöje bland hyresgästerna när det gäller den valda färgsättningen på herrgården! Som kan ses på bilden från den färdigmålade flygeln står vi nu inför det faktum att Långbro Gård förmodligen är sveriges enda karolinergård som målats i skumbanangult!

Till denna nästan citrongula kulör sätter man listverk och fönsteromtag i en blaskig grå nyans. De vackra byggnaderna har därmed förlorat mycket av sitt karolinska uttryck

Hyresgästerna kommer att skriftligen framför sina synpunkter på färgvalet.